Támogatók

Támogatók
Támogatók
Támogatók
Támogatók
Támogatók
Támogatók
Támogatók
Támogatók
Link ajánló

Adó 1%

Tisztelt Tagok, Szülők, Szurkolók és Támogatóink!


Magánszemélyként az idén is lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-ról, és dönthetnek úgy, hogy a megfizetett adójuk 1%-át felajánlják.


Az idei évtől Egyesületünknek ismét lehetősége van fogadni a felajánlásokat, amelyet legkésőbb 2021. május 20. napjáig az szja bevallástól függetlenül is megtehetnek.


Kérjük, támogassák Önök is nevelő munkánkat adójuk 1%-nak felajánlásával Egyesületünk részére!


Név: YBL  WATER POLO CLUB
Székhely: 1124 Budapest, SASFIÓK UTCA 10.
Adószám: 18695292-1-43

 
Az 1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben Ön rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

·         az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

·         az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

​​

Ha papír alapon kíván nyilatkozatot tenni, azt postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

 

·         a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

·         az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

·         a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

·         amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

 

 

Köszönettel:

 

Ybl Waterpolo Club

 

2020-03-28Szerkeszti:     Veres Zoltán (Zocc)

Készítette:     Battyányi Gábor

Kapcsolat: